Utolsó idők
Armageddon


Nagyhatalmak

Dániel 4 nagy állat képében jeleníti meg 4 nagy birodalom sorsát (Dán 7. rész). Az első állat a szárnyas oroszlán - amely nemzeteket falt fel és noha kezdetben nagyon gyorsan, sebesen hódított, de szárnyai kitépettek, uralma végére hódításai már nem voltak olyan látványosak - Babilont jelképezi. A második állat az egyik oldalára kelt medve - kifejezvén a méd-perzsa uralkodói viszályt, melynek során a méd Dáriuson végül a perzsa uralkodói ág kerekedett felül -, amelynek 3 oldalborda volt a szájában a Méd-Perzsa Birodalmat jeleníti meg. A birodalom hódításai alkalmával valóban 3 irányba nyomult előre. Először északra ment, ahol elfoglalta Babilont, azután nyugatra fordult s Kis-Ázsián keresztül egészen Trákiáig eljutott s végül déli irányba indulva meghódította Egyiptomot. Valósággal nemzeteket nyelt el s ezzel beteljesítette a néki szóló utasítást: Kelj fel és egyél sok húst! A harmadik állat a 4 fejű* szárnyas párduc a Makedón birodalom (Görögország). A makedón Nagy Sándor a párducra jellemző mozgékonysággal és fürgeséggel (déli irányban) Kis-Ázsián keresztül Egyiptomba ment, majd India nyugati határa felé. Birodalma hatalmas volt, magában foglalta Makedóniát, Görögországot és a Perzsa Birodalmat. Nagy Sándor rövid uralkodása után *4 hadvezére vette át a birodalmat: Szeleukosz Mezopotámiában és Szíriában; Ptolemaiosz Egyiptomban és Palesztinában; Lüszimakhosz Kis-Ázsiában és Trákiában; Kasszandrosz Makedóniában és Görögországban.

A negyedik az iszonyú erős, vasfogú, érckörmű, mindent összezúzó állat, amely különbözik az előző három állattól. Ez a Római Birodalmat jelképezi, amely kezdetben rettenetes politikai és katonai hatalomra tett szert. Fokozatosan elfoglalta a Görög Birodalom négy hellenisztikus részét, katonai erejével leigázott mindent, ami csak az útjába került s úgy i.e. 30-ra világhatalommá vált. Területe akkorára növekedett, hogy a Brit-szigetektől lefelé Európa nagy részén át, a Földközi-tengert körülölelve Babilonon túl a Perzsa-öbölig nyúlt. Róma gazdagsága és hedonizmusa miatt azonban egyre mélyebbre süllyedt, katonai hatalma meggyengült, 476-ban pedig két részre szakadt. Ennek a negyedik állatnak 10 szarva volt. (8. vers)

Majd a 24. versben azt olvashatjuk, hogy e negyedik országból 10 király támad és utánuk egy másik támad (egy különb), amelyik 3 királyt fog megalázni.

Britannia, amelyet a Római Birodalom csak igen nehezen tudott behódoltatni s provinciájaként felügyelete alá vonni, egyik észak-nyugati nyúlványa volt a birodalomnak, az V. sz. legelejéig. (Érdekes lehet megemlíteni, hogy a brit területeknek külön császárai voltak.) Anglia jelentéktelen királyság volt évszázadokon át, s politikailag egységes országként csak a X. sz.-tól lehet említeni, addig ugyanis a különféle népcsoportok állandó harca jellemezte. Idővel, fokozatosan megerősödött, legyőzte Spanyolországot (átvette tőle a tenger feletti hatalmat, 1588-ban legyőzte a spanyol Armadát); tengerentúli gyarmatainak bővítésével felülkerekedett Hollandián s a XVIII. században elérte, hogy az örök ellenfél Franciaország, az 1763-as párizsi béke értelmében elismerje új helyzetét. Nagy-Britannia a XIX. században uralkodó hatalom lett Európában. A Brit Birodalom magában foglalta a föld területének és népességének ¼-ét.

1776-ban azonban 13 amerikai gyarmat elszakadt Nagy-Britanniától és megalakította az Amerikai Egyesült Államokat. 1783-ban Nagy-Britannia sok idő és a kolóniákkal fennálló hosszas küzdelem, majd a függetlenségi háború megvívása után, elismerte az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét. Az USA mára olyan világhatalomra tett szert, amely egyrészt a Brit Birodalomból nőtt ki, másrészt meghatározza a világ nagy részének politikáját.

Ugyanakkor a két világháború következményeként égető kérdéssé vált a népek összefogása. Az I. világháború után 1919-ben megalakult a Népszövetség. (A Népszövetség alapgondolata T.W. Wilsontól, az Egyesült Államok elnökétől származik, melyet Wilson a híres 14 pont egyikeként fogalmazott meg.) A II. világháború idején, a Szövetséges hatalmak részéről felmerült egy új világrend szükségességének gondolata, amely a már hanyatló Népszövetség felváltását tűzte ki célul s amelynek létrehozásában F.D.Rooseveltnek is komoly szerepe volt. 1945-ben a Népszövetség utódszerveként megalakult az ENSZ (New York).

A kicsiny szarv (Dán 7:8) a Római Birodalomból kinőve, nagy termetre tett szert (Dán 7:20).
Utolsó idők

Honlapkészítés