Utolsó idők
Armageddon


A Templom


A Templom bejárata keletre nézett (Ezek 44:1; 43:1; 46:1), a város keleti fala irányába. A keleti falon található az Arany kapu, mely évszázadok óta zárva van s amely szemben van az Olajfák Hegyével.

Maga a Templom épülete az előcsarnokból (olam), a középső csarnokból (szentély, szenthely - hekhal), valamint a szentek szentjéből (debir) állt. Ezékiel leírása alapján (40-44) az udvar 2 részből állt: a Papok udvarából, valamint a nép gyülekezőhelyéből. A Papok udvarában volt az égőáldozati oltár és a mosdómedence (réztenger). Heródes idejében több mint kétszeresére növelték a Templom-hegy területét, a Templom udvarát pedig kibővítették. (Fenti képen a Heródes által felújított Templom, ráklikkelve pedig az Ezékiel által leírt Templom látható.)

A szentélyben volt az illatáldozati oltár, az arany gyertyatartó és a kenyerek asztala.

A szentek szentjében volt a Frigyláda az első (salamoni) Templom idejében, a babiloni fogságig. A Biblia utoljára a 2 Krón 35:3-ban említi, mikor Jósiás király visszahelyezteti 'a szent ládát a házba', mivel korábban Manasse Asera bálványt állíttatott fel 'az Úr házában'.

Mivel a Nabukodonozor által elhurcolt kincsek között nem említik s a visszatéréskor sem, ezért valószínű, hogy a babiloni fogság elején a Léviták a Templom-hegy mélyére rejtették. Isten azt jelenti meg Ezékielnek a ház törvénye kapcsán (43:12), hogy a hegy egész teteje igen szentséges (igen szentséges héberben: szentek szentje: kodes kadasim). Elképzelhető, hogy a főpap, annak ellenére, hogy a második Templomban már nem volt jelen a Frigyláda, a láda fölött végzendő hintést, amelyet a szentek szentje fölött kellett elvégeznie, a második Templom idején így tudta ellátni.

(A láda fölött végzendő hintést évente egyszer kellett a főpapnak elvégezni engesztelé-sül saját maga és házanépe, valamint az egész nép bűneiért. lsd. A nagy engesztelő áldozat: 3 Móz 16:14-15)
Utolsó idők

Honlapkészítés