Utolsó idők
Armageddon


Az a postoli levelek tematikája

Róm: hit által való megigazulás; szelíd olajfa - vad olajfa; keresztényi szabadság

1Kor: viszálykodások (felfuvalkodás, pártoskodás); perlekedések; paráznaság; házasság-elválás; férfi-női szerep; úrvacsora; Lélek ajándékai; szeretet; prófétálás; feltámadás rendje

2Kor: betű-lélek; felemás iga; hamis apostolok

Gal: hamis tanítók; hit által való megigazulás; keresztény szabadság; test-lélek harca; türelem; helyes önbírálat; jó cselekedetek; tévtanítók

Efez: az ember állapota Krisztusban – Krisztus nélkül; gyermekek-szülők; szolgák-urak; Isten fegyverzete

Filippi: egység, önmegtagadás; hamis tanítók

Kol: hamis tanítások; testvéri szeretet; családi élet; urak kötelessége; kívülvalók; hálaadás Jézus Krisztus által az Istennek/Atyának

1Thessz: atyafiúi szeretet, feltámadás (rendje); az Úr eljövetelének ideje

2Thessz: szakadás; az Antikrisztus; a rendetlenül, hivalkodva élőkről

1Tim: tévtanok; könyörgések; imádkozás; női hivatás; hamis tudomány; különböző korú hívők; szolgák; hamis tanítók; fösvénység; gazdagok

Tit: viszálykodás

Zsid: örök nyugodalom; Krisztus főpap (nagyobb az angyaloknál); ószövetségi sátor ~mennyei szentély; hit példaképei

Jak: megpróbáltatás, bűn eredete; a hit cselekedetek nélkül holt; nyelv bűnei; pártoskodás; alázatosság; magabízás; gazdagok; kitartás; eskü; imádkozás

1Pét: háborúságok (próbakövek); követendő példák; asszonyok-férfiak; atyafiúi szeretet; kitartás a nyomorúságban; elöljárók; ifjak-vének

2Pét: hamis tanítók; Krisztus eljövetele

1Ján: bűn – bűnbocsánat; atyafiak szeretete; a világ nem szeretete; antikrisztusok; Szent Lélek kenete; bizalom Istenben; lelkek megpróbálása; Isten szeretet; a hit legyőzi a világot; Lélek bizonyságtétele

Júd: hamis tanítók; tisztaság

személyes témájú levelek: 2Timótheus; Titus; Filemon; 2Ján; 3Ján
Utolsó idők

Honlapkészítés