Utolsó idők
Armageddon

Jelenések könyve

Az Ap csel 1:9-ben arról olvashatunk, hogy Jézus feltámadását és a tanítványoknak való megjelenéseit követően, hogyan vált el tőlük az Olajfák hegyén: felemeltetett és felhő fogta körül. A Jel 1:7 mintegy ennek folytatásaként megjelenti: eljön a felhőkkel és minden szem meglátja Őt. Zak 14:1;4 Ímé, eljön az Úrnak napja, (…) És azon a napon az Olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és az Olajfák hegye közepén ketté válik, kelet felé és nyugot felé, igen nagy völgygyé, és a hegynek fele észak felé, fele pedig dél felé szakad. Az Ap csel 1:11 beigazolódik: úgy jön el, ahogy felment.

Az evangéliumok és a Jelenések könyve összekapcsolódása figyelhető meg Jézusnak abban a megnyilatkozásában, melyben visszautal feltámadására - a halottak közül Ő támadt fel elsőnek (Jel 1:5). Jézus megjelenésével, küldetésének teljesítésével, feltámadásával a történelem új korszakba lépett, az utolsó idők korszakába (Zsid 1:1). Mivel Jézus a Jelenések könyve elején kétszer is, az utolsó részben pedig harmadjára is megjelenti, hogy Ő az Alfa és az Omega, ebben az aspektusban ez hangsúlyozottan cseng.

Ahogy Jézus, apostolait tanúiul, feltámadásának bizonyságtevőiül rendelte az elkövetkező nemzedékek számára, úgy rendelte Jánosnak, hogy örökítse tovább az utolsó időkre vonatkozó látomásokat: Isten adta a kijelentést Jézus Krisztusnak, aki egy angyal közvetítésével eljuttatta Jánoshoz, hogy ő a hívek felé továbbíthassa azt. (Jel 1:1-4; 22:16)

Az idő közel jelenti ki Jézus a Jelenések könyve elején, csakúgy mint a könyv végén: hamar eljövök.

És a Lélek és a menyasszony azt mondja: Jöjj!

Maran atha.

Bizony jöjj Úr Jézus!

Kelt az Úr 2014. évében
Utolsó idők

Honlapkészítés