Utolsó idők
Armageddon


Hósen

HÓSEN (CHOSEN) = az ítélethirdetés hósenja (~igazságos ítélet)

A főpap ruhája (klikkelj ide a nagyításhoz):

Az efódot, amely kék és piros bíborból, karmazsin- és lenfonálból készített szőttes volt, a köntös és az efód palástja fölött viselték (3Móz 8:7-8). A hósen egy négyszög formájú mellény volt, amelyen négy sorban 12 drágakő volt. Ezek Izrael egy-egy törzsét jelképezték. A főpap a szívén hordozta Izrael ügyét s várta Isten igazságos döntését.

A hósenen volt egy zsebszerű készítmény, amelyben a jövendöléshez szükséges URIM és TUMMIM, az ún. szent sors-kockák voltak. Nem tudni pontosan, hogy ezek két kocka voltak-e vagy egy kockának két oldala (világos-sötét vagy U-T /Urim-Tummim/ esetleg az ABC első és utolsó betűje megkülönböztetéssel), de esetenként ezek segítségével adta tudtára Isten ítéletét a főpappal.

Az 1Sám 30:7-8-ban, illetve a 2Sám 5:19-ben arról lehet olvasni, hogy eldönthető (igen-nem) kérdéseket lehetett Istennek feltenni:

És monda Dávid Abjáthár papnak, az Akhimélek fiának: Hozd ide nékem az efódot. És Abjáthár oda vivés az efódot Dávidhoz. És megkérdezé Dávid az Urat, mondván: Üldözzem-é ezt a sereget? Utólérem-é őket: És monda néki: Üldözzed, mert bizonyosan utóléred, és szabadulást szerzesz.

Megkérdé azért Dávid az Urat ilyen szóval: Elmenjek-é a Filiszteusok ellen? Kezembe adod-é őket? Felele az Úr Dávidnak: Menj el, mert kétség nélkül kezedbe adom a Filiszteusokat.

De volt olyan eset is, mikor rámutatással (fokozatos felezéssel?) választott, válaszolt Isten:

Józs 7:14 Azért jőjjetek elő reggel nemzetségeitek szerint; a nemzetség pedig, amelyet bűnösnek jelent az Úr, jőjjön elő családonként; a család pedig, amelyet bűnösnek jelent az Úr, jőjjön elő házanként, a ház pedig, amelyet bűnösnek jelent az Úr, jőjjön elő férfianként.

1Sám 10:20-22 És mikor előállatá Sámuel Izráelnek minden nemzetségét, kiválasztaték sors által a Benjámin nemzetsége. Akkor előállatá a Benjámin nemzetségét az ő házanépei szerint, és kiválasztaték a Mátri házanépe, azután kiválasztaték Saul, Kisnek fia; és keresék őt, de nem találták meg. Megkérdezték azért ismét az Urat: Vajjon eljön-é ide az az ember? És az Úr monda: Ímé ő a holmik közé rejtőzék el.

Az 1Sám 14:40-42-ben pedig sorsvetéssel választott, válaszolt:

És monda egész Izráelnek: Ti legyetek az egyik oldalon, én pedig és az én fiam, Jonathán legyünk a másik oldalon. És válaszola a nép Saulnak: amint néked tetszik, úgy cselekedjél. Akkor szóla Saul az Úrnak, Izráel Istenének: Szolgáltass igazságot! És kiválasztaték Jonathán és Saul, a nép pedig megmeneküle. És monda Saul: Vessetek sorsot közöttem és fiam, Jonathán között. És kiválasztaték Jonathán.

A 24 osztályra tagozódott papságból, sorsvetés útján jelölték ki a heti templomi szolgálatra az egyes osztályokat.

Dávid kora után már inkább az Úr törvényeinek ismeretéből fakadó tanítás lett a papi kijelentés alapja, mely szellemibb régióba emelte az Istennel való kommunikációt.

Kanaán földjét is sorsvetés által osztotta fel Isten Izrael törzsei között. Erről olvashatunk számos helyen a Mózes IV., illetve Józsué könyvében.

Mikor a tanítványok Iskariotes Júdás helyére új személyt akartak választani, miután imádkoztak, József és Mátyás között sorsot vetettek.

Ap. csel 1:24-26 … Te, Uram, ki mindeneknek szívét ismered, mutasd meg a kettő közül egyiket, akit kiválasztottál, Hogy elnyerje az osztályrészét e szolgálatnak és apostolságnak, melytől eltévelyedék Júdás, hogy az ő saját helyére jusson. Sorsot vetének azért reájok, és esék a sors Mátyásra, és a tizenegy apostol közé számláltaték.
Utolsó idők

Honlapkészítés