Utolsó idők
Armageddon


A szakadás

Jó ideje foglalkoztat a szakadás kérdése, amelyről az Ige a 2Thessz 2:3-ban ír s amely az Úr Napjának eljötte előtt fog bekövetkezni - akárcsak az Antikrisztus eljövetele. A szakadásra az eredeti görög nyelvű Új szövetség az ’aposztázia’ kifejezést (jelentése: hitehagyás), a King James Version féle angol nyelvű Biblia a ’falling away’ kifejezést (jelentése: elpártol, elhagy), a New Living Translation pedig a ’great rebellion’-t használja, amely azt jelenti ’nagy lázadás’.

Idézek két szócikket a Gecse-Horváth féle Bibliai kislexikonból. Aposztázia: (görögül: elpártolás) Jézus Krisztus második eljövetele, ..., előtt bekövetkezik a „nagy elpártolás”, a keresztény hittől való tömeges elfordulás, amely együtt jár az Antikrisztus imádásával. Antikrisztus címszó alatt pedig ez olvasható: Jézus Krisztus nagy ellenfele, aki az idők végén jelenik meg a sátán küldötteként, természetfölötti erejével csodákat tesz és aposztáziára készteti az embereket. Hatalmának Krisztus (Jézus) vet véget.

A Jel 18:4-ben az utolsó időkre nézvést János látomásával, a következőképp inti Isten az ő népét: „Fussatok ki belőle (Babilonból) én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból.” A Jel 18:4-ben utalást találunk a 2Kor 6:17-18-ra és viszont: „menjetek ki közűlök és szakadjatok el, azt mondja az Úr, ...; és én magamhoz fogadlak titeket, És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá...”, amely azt támasztja alá, hogy ez utóbbi Igében egy olyan, a Jel 18:4-et megerősítő kijelentés van, amely napjaink korszelleme elől kíván menekülőutat mutatni. Lehetséges tehát, hogy az nem aposztata, nem elpártoló, aki kimegy Babilonból, hisz ő csak Isten utasítását követi a megmenekedés reményében?

Kinek, kitől és honnan is kell tehát elszakadnia, ez lényegi kérdés mai korunkban.

Akármely oldalról is közelítjük meg a szakadás kérdését, az elszakadók szemszögéből vagy azokéból, akiktől elszakadnak, a szakadást kezelhetjük tényként is, melynek során két dolognak az egymástól való elválása valósul meg, mely törvényszerű, főként ha elfogadjuk, hogy jó és rossz létezők s külön tábort alkotnak.

S itt a legvégén engedtessék meg nekem még egy kérdés: az igaz Egyház a nagy többség része (az ’egy nagy közös’-é) avagy a kisebbségi szerep-e az övé ezen a Földön?

(Érdekesség: az egyháznak a III. és a IV. századra fokozatosan bekövetkező az eredeti hittől történő elszakadását szintén aposztáziaként szokták nevezni. A protestáns reformáció az elhajló egyházat vissza kívánta téríteni az eredeti útra: az Igét megjelölve kizárólagos írásos forrásként.)
Utolsó idők

Honlapkészítés