Utolsó idők
Armageddon


1000 éves királyság

Ismét vissza kell nyúlnunk a Jelenések Könyvéhez, hogy Jézus Krisztus 1000 éves országlásáról is szó essék.

Az Úr Napja címszó alatt már tettünk felfedezéseket a Jelenések Könyvével kapcsolatban. Annyit azonban még hozzá kell fűzni, hogy azok a megállapítások – jóllehet az Apokalipszis maga a Jelenések könyve, én most itt szándékosan mégis úgy fejezném ki magam, hogy - a kifejezetten apokaliptikus események sorozatát elbeszélő 5. résztől a 19. részig tartó Ige-halmazra (az első 6 pecsét felszakításától, Babilon bukásáig bezárólag) vonatkoztak s az azelőtti és azutáni részekről még nem volt szó.

Az 1. rész mennyei történései után a 2-4. részekben 7 gyülekezetnek szóló üzenetet olvashatunk. Egyes hittudósok azt tanítják, hogy azon túlmenően, hogy ezek az akkor működő gyülekezeteknek szóló üzenetek voltak, Jézus Krisztus földi küldetése óta a 7 legnagyobb ébredés szimbóluma is egyben, amelynek során a keresztény hit megújulása utáni vágy meg is valósult: hol tökéletesen, hol pedig hiányosságokat kiemelve, amelyekből a keresztényeknek meg kellett, meg kell térniük. (A hetediket, az utolsó gyülekezetet, a laodíceait szokták jelenkorunk ébredésével azonosítani.) Erről részletesebben most nem szólnék, hisz ennek az oldalnak a tárgya főként az 1000 királyság.

A korábbi oldalakon tárgyalt apokaliptikus eseményeket követően (pecsétek feltörése; a trombitaszók; a három jaj; a két tanúbizonyság szolgálata; az Antikrisztus uralma, a hamis próféta hitetése; az armageddoni háború; Babilon bukása; az Úr Napja; az elragadtatás) a fenevad és a hamis próféta elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetnek, követőiket pedig a Bárány (Jézus Krisztus) megöli. (Jel 19:20-21)

Fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy ez még nem a végítélet vagy más néven az utolsó ítélet ideje, erre csak később kerül sor, hanem ekkortól kezdi meg Jézus Krisztus 1000 éves országlását a földön szentjeivel együtt s az Ige azt írja, hogy ekkorra már megtörténik az első feltámadás, amelynek során az övéi támadnak fel.

Az 1000 éves királyságot a békesség, a béke fogja jellemezni (Ésa 2:4) - elérkezik a föld szombatja, megnyugvása - s ez úgy lesz lehetséges, hogy a Sátánt megkötözik 1000 esztendőre (Jel 20:1-2). 1000 esztendő után azonban a Sátánt eloldják (7. vers), aki összegyűjti a Gógot és a Mágógot, hogy a szentek táborát körülvegyék és legyőzzék őket (8-9. vers), de Istentől a mennyből tűz száll alá és megemészti azokat (9. vers), az ördög (Sátán) pedig, akárcsak a fenevad és a hamis próféta a kénkővel tüzes tóba vettetik.

Majd a Jelenések könyve 21. részében János meglátja az új eget és új földet, amelyet Isten újonnan fog megteremteni miután ezt a földet eltörli, valamint János megláthatja a mennyei Jeruzsálem alászállását – mely az Istentől száll alá - az új földre s megláthatja Jeruzsálem szépségét. A 22. részben a tökéletesen boldog élet leírását láthatjuk, amely szorosan összefügg az élő Istennel és a Jézus Krisztussal való együttéléssel, színről színre való meglátásukkal. Ádám, majd Éva is részese lehetett annak, hogy akkor még az Édenben Istennel személyesen találkozhattak. A bűnbeesés esete évezredek óta elzárja az embert ettől a lehetőségtől, amelyre azonban az Ige ígéretet tesz azoknak, akik életük során megtérnek Ő hozzá s kitartanak életük végig hitük mellett. A vele való személyes kapcsolattartás, Jézus Krisztus áldozatának köszönhetően a Szent Lélek (Szellem) közreműködésével azonban ma is lehetséges, addig is részesülve a menny Istenének jelenlétéből.

Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.” (Jel 22:13)

Utolsó idők

Honlapkészítés